ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Informacje do Rodziców, Opiekunów i Uczniów II LO w Lęborku

Drodzy Rodzice i Opiekunowie uczniów II LO,

Jak informowaliśmy Państwa w ubiegłym tygodniu, od momentu zawieszenia zajęć w szkole, to jest od 12 III 2020 II Liceum Ogólnokształcące przeszło na formy pracy zdalnej. W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć do 13 IV 2020 roku oraz zmianą rozporządzenia na temat nauczania na odległość pragnę poinformować, że:

  1. Od 25.03. – 10.04.2020 IILO będzie w dalszym ciągle prowadziło nauczanie na odległość, jednak już w poniedziałek, 23 III wprowadzamy nowe zasady:
  2. Plan zajęć online został przygotowany w oparciu o dotychczasowy plan lekcji ( stacjonarny).
  3. Zajęcia będą zaczynały się godzinie 8.30 i będą trwały 30 minut. Między zajęciami zostały zaplanowane dziesięciominutowe przerwy.
  4. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia w oparciu o platformy edukacyjne i dotychczasowe formy komunikacji uzgodnione między uczniami i nauczycielami.
  5. Nauczyciele będą także:

- sprawdzali frekwencję

- wystawiali oceny (za prace domowe, aktywność na lekcji, dodatkowe zadania, możliwe też jest przeprowadzenie sprawdzianu – w formie ustnej lub pisemnej )

- część czasu lekcji będą przeznaczali na konsultacje z uczniami.

Liczę na współpracę całej społeczności szkolnej w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Dziękuję Państwu za dotychczasowe życzenia, ciepłe słowa i wyrazy otuchy. To dla nauczycieli i pracowników Szkoły bardzo ważne.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie.

Ostatnie dni pokazały, że wszyscy rozumiemy powagę sytuacji. Proszę o odwiedzanie naszej strony, zaglądanie regularnie do dziennika, w razie potrzeby kontaktowanie się ze Szkołą drogą e-mailową lub telefoniczną.

Tomasz Tutak

Dyrektor

 

Drodzy Uczniowie II LO
1. Od 25.03. – 10.04.2020 II LO będzie w dalszym ciągle prowadziło nauczanie na odległość, jednak już w poniedziałek, 23 III wprowadzamy nowe zasady:
2. Plan zajęć online został przygotowany w oparciu o dotychczasowy plan lekcji (stacjonarny).
3. Zajęcia będą zaczynały się godzinie 8.30 i będą trwały 30 minut. Między zajęciami zostały zaplanowane dziesięciominutowe przerwy.
4. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia w oparciu o platformy edukacyjne i dotychczasowe formy komunikacji uzgodnione między uczniami i nauczycielami.
5. Nauczyciele będą także:
- sprawdzali frekwencję
- wystawiali oceny (za prace domowe, aktywność na lekcji, dodatkowe zadania, możliwe też jest przeprowadzenie sprawdzianu – w formie ustnej lub pisemnej )
- część czasu lekcji będą przeznaczali na konsultacje z uczniami.
Bardzo dziękuję Wam za dotychczasową dyscyplinę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Uczcie się systematycznie i pilnie, bądźcie cierpliwi. Obecna sytuacja uczy Was dojrzałości, mam nadzieję, że wzorowo zdacie ten prawdziwy egzamin.
Tomasz Tutak
Dyrektor

 

 

 

 

 

Kategoria: