ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Informacja dla rodziców i opiekunów uczniów II LO w Lęborku

Dzień dobry

Przekazuję Państwu najważniejsze bieżące informacje:

  1. Od 12 III 2020 nauczyciele realizują lekcje zdalne – bardzo proszę Państwa o pomoc w dopilnowaniu, żeby uczniowie realizowali na bieżąco przekazywane treści.
  2. Minister przygotowuje nowe rozporządzenie, które ujmie w ramy prawne nauczanie zdalne – należy się spodziewać, że od poniedziałku obowiązywać będzie frekwencja, ocenianie bieżące oraz realizacja nowych treści. W związku z tym podjęliśmy szereg działań aby przygotować szkołę do nowej formuły – przygotowywany jest zmodyfikowany plan lekcji, testowane różne narzędzia do pracy online.
  3. Wychowawcy na moje polecenie weryfikują dane dostępowe uczniów i kontakt z nimi, bardzo proszę Państwa o współpracę z nimi.
  4. Według zapowiedzi ministra, okres zawieszenia zajęć w szkołach zostanie najprawdopodobniej przedłużony, proszę być na to przygotowanym. Jednocześnie nie ma póki co żadnych informacji na temat zmiany kalendarza roku szkolnego ani terminu egzaminów maturalnych
  5. Zwracam się do rodziców i opiekunów uczniów klas III. Zdaję sobie sprawę, że Państwa dzieci są już osobami pełnoletnimi, jednak proszę bardzo starannie dopilnować, żeby nie traktowały tego okresu jako dodatkowych ferii tylko ze zdwojoną odpowiedzialnością przygotowywały się do egzaminu dojrzałości.
  6. Szkoła stara się objąć opieką wszystkich uczniów wymagających pomocy w tych trudnych dniach - Panie Psycholog i Pedagog po kontakcie poprzez dziennik elektroniczny indywidualnie będą pracować z uczniami wymagającymi naszego wsparcia.
  7. Co do formy zajęć od przyszłego poniedziałku – chciałem przekazać, że musimy poczekać na zapisy w rozporządzeniu – przygotowujemy się na dwa rozwiązania – a) jeśli pozostanie możliwość dotychczasowej formuły przekazywania materiału uzupełnimy ją tylko o nowe, testowane narzędzia, np. Google Classroom – do wykorzystania w miarę potrzeb; b) jeśli minister zapisze odgórny model to go wprowadzimy.
  8. Proszę dbać o siebie i zadbać o to, żeby uczniowie pozostali w domach

Tomasz Tutak

Kategoria: